Tổng quan ASP.Net MVC 5 – Nền tảng thiết kế Web mạnh mẽ

Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng ASP.Net MVC 5. ASP.Net MVC là một framework web được phát triển bởi Microsoft, thực thi mô hình MVC. MVC là tên một mẫu phát triển ứng dụng, phương pháp này chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần … Đọc tiếp Tổng quan ASP.Net MVC 5 – Nền tảng thiết kế Web mạnh mẽ