Tìm hiểu Tích hợp dữ liệu (Data Integration) là gì?

Tích hợp dữ liệu (Data Integration) bao gồm việc kết hợp dữ liệu không đồng nhất trong các nguồn khác nhau vào một lược đồ duy nhất và có thể truy vấn, cung cấp cho người dùng một cái nhìn thống nhất về chúng.  Tích hợp dữ liệu được sử dụng với tần số ngày … Đọc tiếp Tìm hiểu Tích hợp dữ liệu (Data Integration) là gì?